Thành phần trung tâm của SSI Carrier

Xe chở tải: Một hệ thống thích ứng có bánh lăn có khả năng vận chuyển nhiều phương tiện chứa tải đa dạng và xác định chung qua RFID hoặc mã vạch một cách ổn định. Lỗ mở rộng lý tưởng cho phạm vi sản phẩm rộng.

Băng chuyền tuần hoàn: Hầu như không có giới hạn về độ dài của băng chuyền tổng thể. Hệ thống có khả năng vận chuyển theo cả chiều ngang và chiều dọc với độ dốc lên tới 30°.

Băng chuyền tích lũy: Băng chuyền tích lũy làm nhiệm vụ vận chuyển, tích lũy, tách biệt, phân loại và tạo đệm cho phương tiện chứa tải trên các phần chuyên chở theo chiều ngang. Xe chở tải kết hợp cả chức năng vận chuyển và tích lũy. Hệ thống có thể vận chuyển sản phẩm có độ dày đa dạng mà không phải xác định khoảng cách.

Cơ chế chuyển hướng: Thành phần công tắc và phân nhánh có nhiệm vụ kết nối các phần của băng chuyền tuần hoàn và tích lũy chẳng hạn. Có thể đặt cơ chế này ở bất cứ nơi nào trên tuyến đường, cho phép tùy chỉnh hoàn toàn bố trí tuyến đường.

[---Error_NoJavascript---]