Hệ thống chuyên chở khay

Vận chuyển và tạo đệm cho khay hiệu quả

Hệ thống chuyên chở khay sử dụng công nghệ chuyên chở thùng hàng để vận chuyển và tạo đệm cho cả khay đầy và khay trống cũng như thùng chứa có bánh lăn giữa hai giai đoạn dỡ khay và tách riêng.

Hệ thống chuyên chở khay của SSI SCHAEFER sử dụng các thành phần băng chuyền được thiết kế đặc biệt để vận chuyển khay lưới. Thành phần của hệ thống chuyên chở bao gồm cả băng chuyền đai và có bánh lăn cũng như trạm nâng và xoay. Các thành phần này vận chuyển khay cần lưu trữ trong hệ thống tạo đệm cho khay chẳng hạn. Các thành phần hệ thống khác như lưu kho theo lớp, băng chuyền dọc, xe chuyên chở và phần lắp thêm đa dạng hoàn thiện danh mục này.

Việc kết hợp với công nghệ xe đẩy thùng cho phép loại bỏ hoàn toàn tự động các mục hàng khỏi khay, theo lớp hoặc riêng lẻ. Các mục hàng được chuyển từ khay để loại bỏ, sử dụng các bánh lăn điều khiển được kiểm soát riêng lẻ trên các thành phần của hệ thống chuyên chở thùng hàng.

Phạm vi phụ kiện mở rộng nghĩa là hầu như không có giới hạn khi thiết kế luồng vật liệu.

HỆ THỐNG CHUYÊN CHỞ KHAY LÀ CÁC GIẢI PHÁP LINH HOẠT CHO VIỆC LƯU TRỮ VÀ DỠ KHAY

  • Chuyên chở và tạo đệm cho khay và các thùng chứa có con lăn nặng tới 200 kg

  • Nhiệt độ trong khoảng từ -28°C đến +45°C

  • Thiết kế cấu hình cho phép bố trí theo mô-đun

  • Kết nối kẹp đảm bảo có thể lắp tất cả các bộ phận quan trọng một cách dễ dàng và an toàn

  • Vận chuyển sản phẩm nhẹ nhàng qua việc sử dụng đai cao su 

  • Tấm bảo vệ ngăn việc vô tình tiếp cận các bộ phận chuyển động

  • Có thể điều chỉnh độ cao của trụ đỡ để khắc phục tình trạng sàn không bằng phẳng

  • Rất chắc chắn và linh hoạt do các cấu hình hỗ trợ đặc biệt

  • Bánh lăn cao su hoặc đai được dùng để giảm tiếng ồn và tăng hiệu quả

  • Kết hợp các thành phần của hệ thống Bốc xếp thùng hàng Schaefer (SCP) cho phép các bộ phận khác hoạt động, chẳng hạn như phân chia xe đẩy thùng trong không gian nhỏ nhất có thể

CHÚNG TÔI LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIÚP BẠN