Sơ lược về lợi ích

 • Vận chuyển hàng hóa với chiều rộng lên tới 1,6 mét

 • Vận chuyển hàng hóa khi có và không có phương tiện chứa tải, cho phép dùng một băng chuyền để thực hiện mọi việc

 • Phương tiện chứa tải có thể tái chế

 • Độ linh hoạt cao

 • Kết cấu mạnh mẽ

 • Thiết kế theo mô-đun và mức độ chuẩn hóa cao

 • Không cần trả lại pallet trống, giảm công tác xử lý

 • Có thể tiếp cận trạm phân phối mặt đất bằng xe tải pallet thủ công và xe nâng

 • Nâng cao đáng kể việc sử dụng không gian hàng hóa khi vận chuyển hàng hóa bằng xe tải

 • Giảm thiểu hiện tượng uốn cong hàng hóa trên băng chuyền

 • Giảm chi phí do tác động năng lượng

 • Công suất khối lượng cao

 • Thân thiện với người dùng

 • Kiểm tra đường bao và trọng lượng để ngăn làm hỏng hàng hóa và hệ thống

 • An toàn: Rào cản ánh sáng báo hiệu bắt đầu/dừng

 • Bảo dưỡng và các bộ phận dễ bảo dưỡng

 • Hỗ trợ toàn diện