Hệ thống vận chuyển dẫn hướng tự động

Hệ thống vận chuyển dẫn hướng tự động (AGV) trở thành một phần không thể thiếu của danh mục giải pháp cho hệ thống intralogistics hoàn toàn tự động. Hệ thống AGV của SSI SCHAEFER có phạm vi giải pháp đa dạng cho các phương tiện chứa tải lớn và nhỏ có thể tạo ra mạng lưới logistics, bao gồm nhiều kho hàng và khu vực làm việc.

CHI TIẾT
[---Image_alt---] Automated guided WEASEL® [DAM:IMAGE:VI:1216]

WEASEL®

[---Image_alt---] Automated guided Vehicle 2Pick pp [DAM:IMAGE:VI:1167]

2Pick®

[---Image_alt---] AGV 2Stack [DAM:IMAGE:VI:1168]

2Stack®

[---Image_alt---] Automated Guided Vehicle 2Store [DAM:IMAGE:VI:1169]

2Store®

[---Image_alt---] Automated guided vehicles [DAM:IMAGE:VI:1166]

2Move®

Không có sẵn

CHÚNG TÔI LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIÚP BẠN

[---Error_NoJavascript---]