Hệ thống vận chuyển dẫn hướng tự động

Hệ thống vận chuyển dẫn hướng tự động (AGV) trở thành một phần không thể thiếu của danh mục giải pháp cho hệ thống intralogistics hoàn toàn tự động. Hệ thống AGV của SSI SCHAEFER có phạm vi giải pháp đa dạng cho các phương tiện chứa tải lớn và nhỏ có thể tạo ra mạng lưới logistics, bao gồm nhiều kho hàng và khu vực làm việc.

CHI TIẾT
Automated guided WEASEL®

WEASEL®

Automated guided Vehicle 2Pick pp

2Pick®

AGV 2Stack

2Stack®

Automated Guided Vehicle 2Store

2Store®

Automated guided vehicles

2Move®

Không có sẵn

CHÚNG TÔI LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIÚP BẠN

[---Error_NoJavascript---]