Điều hướng tinh vi

Không giống với hệ thống vận chuyển dẫn hướng tự động thông thường, WEASEL® không yêu cầu nhiều cảm biến hoặc hệ thống điều khiển phức tạp. Thay vào đó, hệ thống WEASEL® điều hướng dọc một làn chỉ định theo quang học. Làn này có thể được áp dụng nhanh chóng và dễ dàng, đồng thời cũng có thể sửa đổi bất cứ lúc nào để đáp ứng yêu cầu của bạn. WEASEL® đạt tốc độ lên tới 1 m/s trên các lộ trình có độ chuyển tối đa 20%.

Hệ thống WEASEL® linh hoạt, có thể mở rộng và có thể tích hợp vào các giải pháp intralogistics sẵn có mà không cần công tác mở rộng. Có thể cài đặt phần mềm điều khiển chuẩn hóa một cách nhanh chóng và dễ dàng. Điều này cũng cho phép mở rộng hoặc thu nhỏ hệ thống với thông báo trong thời gian ngắn. Yêu cầu vận chuyển được tạo bởi các lệnh vô tuyến được kích hoạt thủ công (giải pháp độc lập), hệ thống bên thứ ba như máy móc sản xuất có PLC hoặc hệ thống luồng vật liệu của bạn. Bộ điều khiển hệ thống quản lý yêu cầu và chỉ định chúng tới xe tương ứng.

Năng lượng được cung cấp qua cụm ắc quy không cần bảo dưỡng có thể nạp lại thủ công trong tủ nạp tự động

qua các điểm tiếp xúc trên sàn. WEASEL® có thể đạt thời gian vận hành lên tới 16 giờ với một lần nạp ắc quy.

[---Error_NoJavascript---]