2Store®

Hệ thống vận chuyển dẫn hướng tự động 2Store® tự động xử lý tải nặng ở độ cao lớn

Chuyên môn cao nhất ở độ cao lớn
Hệ thống vận chuyển dẫn hướng tự động (AGV) 2Store® có thể di chuyển tải lên tới 2 tấn. Hệ thống này có chiều cao nâng tối đa là 10 mét, phù hợp để hoạt động trong kho hàng, trung tâm phân phối và môi trường sản xuất yêu cầu xử lý tải nặng trên kệ cao.
Việc vận chuyển pallet tải nặng và các tải khác như trống, bánh lăn và hộp hoàn toàn không thành vấn đề với 2Store®, nhờ phạm vi thiết bị xử lý tải đa dạng (kẹp và tay bám). Độ ổn định, khả năng thao tác và hệ thống điều khiển vượt trội biến AGV thành loại xe lưu kho và lấy hàng lý tưởng trong các hệ thống lưu kho có lối đi hẹp.

Bộ điều khiển hệ thống quản lý và tối ưu tất cả các lệnh vận chuyển. Hệ thống có thể nhận được lệnh từ mọi hệ thống quản lý kho hàng. Bạn nắm toàn quyền kiểm soát vận hành logistics với giải pháp phần mềm từ SSI SCHAEFER.

  • Xử lý tải nặng tự động (pallet tải nặng, trống, bánh lăn và hộp)

  • Tự động hóa luồng vật liệu trong công ty linh hoạt và có thể mở rộng

  • Đáp ứng tối ưu các yêu cầu trước thị trường luôn thay đổi

  • Tích hợp dễ dàng và ít yêu cầu về cơ sở hạ tầng (CNTT)

  • Độ linh hoạt tốt nhất về khả năng đáp ứng và mở rộng của hệ thống

  • Liên kết mạng lưới không rào cản giữa các khu vực làm việc khác nhau

  • Khả năng sẵn sàng cao 

CHÚNG TÔI LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIÚP BẠN

[---Error_NoJavascript---]