Hai mô hình, tính tương thích tối đa

Bạn có thể chọn từ hai mô hình với công suất khác nhau. Mô hình 2Pick® cp (bốc xếp thùng hàng) được thiết kế đặc biệt để vận chuyển tải nặng như pallet hoặc thùng chứa có bánh lăn. 2Pick® pp (bốc xếp món hàng) là chuyên gia vận chuyển thùng chứa và thùng các-tông để bốc xếp món hàng.

Cả hai mô hình đều hỗ trợ giải pháp bán tự động như giá cố định, pallet và giá lưu chuyển động kết hợp với ứng dụng Bốc xếp theo ánh sáng, Bốc xếp theo giọng nói, và Bốc xếp theo tầm nhìn cùng với xe nâng dọc như xe nâng lưu kho LogiMat®. Do đó, 2Pick® đại diện cho sự linh hoạt và tính tương thích tối đa.

[---Error_NoJavascript---]