Hiệu quả cao hơn và độ linh hoạt tốt hơn với AGV

 • Tự động hóa luồng vật liệu trong công ty linh hoạt và có thể mở rộng

 • Giảm số lần chu kỳ bền vững

 • Chi phí đầu tư và vận hành thấp

 • Ít yêu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng

 • Giảm chi phí về sau (bằng cách giảm thiểu hư hỏng khi vận chuyển và giao hàng không chính xác)

 • Đáp ứng tối ưu các yêu cầu về thị trường logistics luôn thay đổi

 • Cấu hình riêng biệt từng hệ thống AGV

 • Độ linh hoạt tối đa để bốc xếp trong kho hàng

 • Vận chuyển nhẹ nhàng và an toàn các loại hàng hóa và phương tiện chứa tải đa dạng

 • Tích hợp dễ dàng và ít yêu cầu về cơ sở hạ tầng (CNTT)

 • Công thái học cải thiện và luồng vật liệu tối ưu

 • Tăng cường an toàn khi vận hành và cải thiện điều kiện làm việc

 • Ổn định khi sử dụng trong các môi trường đòi hỏi khắt khe (môi trường làm lạnh sâu hoặc khu vực nguy hiểm)

 • Khái niệm năng lượng đổi mới (tự động và sạc nhanh)

 • Độ linh hoạt tốt nhất về khả năng thích ứng và mở rộng của hệ thống

[---Error_NoJavascript---]