Sơ lược về lợi ích

 • Vận chuyển thùng chứa, thùng các-tông và hàng hóa treo (lên tới 35 kg) nhẹ nhàng và an toàn

 • Tỷ suất ROI hệ thống đáng kể trong chưa đầy một năm

 • Giải pháp vận chuyển không rào cản với ít yêu cầu về không gian

 • Trình tự vật liệu chuyên chở tốn ít công sức

 • Xử lý khối lượng tối đa với ít công sức

 • Khả năng mở rộng đơn giản

 • Xây dựng đa dạng cho công thái học tốt nhất

 • An toàn cá nhân mà không cần thiết bị cảm biến mở rộng

 • Độ linh hoạt cao về khả năng đáp ứng và mở rộng của hệ thống

 • Tích hợp dễ dàng với các hệ thống hiện có

 • Kết nối dễ dàng với luồng vật liệu trong công ty

[---Error_NoJavascript---]