Sơ lược về lợi ích

  • Độ linh hoạt tối đa khi vận chuyển hàng hóa

  • Hiệu quả nâng cao qua các quy trình hoàn toàn tự động

  • Luồng vật liệu tối ưu

  • Sự đa dạng nhờ có nhiều ứng dụng intralogistics

  • Nguồn cấp điện tiết kiệm chi phí qua công nghệ ắc quy lithium 2Lite

[---Error_NoJavascript---]