Weasel Lite

Weasel® Lite | Cụm ắc quy (2 ắc quy + 1 hộp ắc quy)

Thành phần trong bộ:

1 x cụm ắc quy cho xe WEASEL® Lite, gồm 2 ắc quy Panasonic nhỏ lắp trong khung để dùng cho xe.

Mỗi xe cần một cụm ắc quy để có đủ năng lượng chạy hết sơ đồ bố trí trong khoảng 4-6 giờ. Kể cả khi xe có sẵn 2 cụm ắc quy từ khi mua, ắc quy vẫn có thể chai dần sau một thời gian sử dụng (vui lòng xem tờ dữ liệu sản xuất) và xe sẽ phải sạc thường xuyên hơn.


- Ắc quy chì khô
- Trọng lượng: khoảng 10,4 kg
- Công suất: 16Ah, 24V (2x12V)
- Tuổi thọ sạc:
    Mức sụt ắc quy 100% = khoảng 400 lượt sạc
    Mức sụt ắc quy 50% = khoảng 800 lượt sạc
    Mức sụt ắc quy 30% = khoảng 1600 lượt sạc