Các loại điều hướng cho AGV

Việc điều hướng của các hệ thống vận chuyển dẫn hướng tự động là dựa trên quang học và nam châm, tam giác và SLAM, đảm bảo cho bạn độ tin cậy và an toàn cá nhân 100% bằng cách sử dụng các công nghệ tiên tiến. Bộ điều khiển hoặc người quản lý xử lý kiểm soát và tối ưu hóa tất cả các đơn đặt hàng vận chuyển. Anh ấy có thể nhận được các đơn đặt hàng từ bất kỳ hệ thống quản lý kho hoặc hệ thống ERP. Với các giải pháp phần mềm của chúng tôi, bạn vẫn kiểm soát được hệ thống logistics của mình. Ngoài ra, việc tích hợp các chức năng của Công nghiệp 4.0 mang đến khả năng kiểm soát tập trung và phối hợp các quy trình.