Danh mục sản phẩm tối ưu cho giải pháp toàn diện dành riêng cho bạn

Tính năng chính của phạm vi sản phẩm AGV của SSI SCHAEFER là khả năng mang lại giải pháp toàn diện tùy chỉnh dựa trên loại xe được chuẩn hóa cao:

Trong khi đó, hệ thống vận chuyển dẫn hướng tự động 2Move® làm nhiệm vụ vận chuyển tải từ các vị trí chuyên chở khác nhau, 2Stack® được phát triển như giải pháp xử lý tự động cho tất cả các loại pallet trong kho hàng và môi trường sản xuất. Hệ thống vận chuyển dẫn hướng tự động 2Store® phù hợp cho việc xử lý pallet với tải trọng nặng ở độ cao lớn, trong khi 2Pick® hỗ trợ bốc xếp từ con người đến hàng hóa qua việc sử dụng thiết bị dành cho xử lý mục hàng đã bốc xếp. Hệ thống vận chuyển dẫn hướng tự động WEASEL® của SSI SCHAEFER đã nhận được Giải thưởng công nghiệp và Giải thưởng IFOY trong năm 2016 cho sự công nhận chất lượng cao, độ ổn định vượt trội và sự đổi mới của hệ thống xe này.