Hệ thống vận chuyển dẫn hướng tự động (AGV)

Hệ Thống Vận Chuyển Dẫn Hướng Tự Động trong Intralogistics

Hệ thống vận chuyển dẫn hướng tự động tối ưu hoá và tự động hoá dòng chảy nguyên vật liệu trong công ty. SSI SCHAEFER là một đối tác có thẩm quyền có thể giúp bạn lựa chọn, thực hiện và lên kế hoạch các giải pháp AVG.

Tại Sao SSI SCHAEFER Nên Trở Thành Đối Tác Của Bạn?

Là một trong những chuyên gia đứng đầu thế giới về phương diện tự động hoá nhà kho, chúng tôi cung cấp một số lượng lớn AGV cho nhiều ứng dụng trong chuỗi cung ứng.

Các chuyên gia AGV lên kế hoạch toàn diện về khái niệm của AGV cho tổng thể để tối ưu hoá dòng chảy nguyên vật liệu giữa nhiều khu vực. Chúng tôi không nghĩ về các xe riêng lẻ, mà là tích hợp các giải pháp.

Chúng tôi tích hợp hoàn hảo giải pháp AVG vào môi trường và cơ sở hạ tầng của nhà kho hiện có của bạn. AGV có thể mở rộng của chúng tôi có thể thích ứng linh hoạt với các điều kiện thị trường thay đổi. Ví dụ, số lượng xe có thể gia tăng dựa theo yêu cầu hoạt động. Các mạng lưới AGV khác nhau về nhà kho và khu vực làm việc, thậm chí với khoảng cách xa – tự nhiên không có rào cản và tuân thủ các yêu cầu an toàn. So sánh với hệ thống băng chuyền, giải pháp AGV linh hoạt hơn về việc sử dụng không gian và căn phòng.