Lấy hàng

AGV, được chỉ định trong nhóm chức năng Lấy hàng, tự động vận chuyển vật liệu trong quy trình lấy hàng. Hệ thống vận chuyển dẫn hướng tự động cho phép tự động đổi phương tiện tải nhỏ và ưu tiên các đơn hàng bằng cách kết nối chúng đến hệ thống IT thông minh. Bằng cách này, AGV đảm bảo tối ưu hoá quy trình lấy hàng. Phương tiện được sử dụng theo công thức hàng hoá-người, hỗ trợ nhân viên dễ dàng hơn trong việc chọn đơn hàng và chọn nhiều đơn hàng.