Điều khiển tiên tiến không cần PLC và máy tính

Xe vận chuyển tự động SSI không cần PLC hay máy tính điều khiển luồng vật liệu để tìm đích đến. Mỗi xe được trang bị một khe nhỏ để lắp thẻ đích đến. Khi xe mang tải, một thẻ được đưa vào cho biết đích đến như "Kho hàng thành phẩm" hoặc "Vận chuyển". Đích đến được in trên thẻ dưới dạng mã vạch. Máy quét mã vạch đọc thẻ này tại mọi nhánh dọc đường đi, chẳng hạn như tại điểm chuyển đổi.

Việc chạy thử Xe vận chuyển tự động rất nhanh chóng và tiết kiệm. Việc lập trình lại các công tắc theo thay đổi trong tương lai về tuyến đường hoặc mở rộng hệ thống rất dễ dàng.

Với chi phí đầu tư thấp và chi phí thấp hơn 50% so với công nghệ băng chuyền thông thường, Xe vận chuyển tự động SSI nhanh chóng thu hồi vốn.

[---Error_NoJavascript---]