Ứng dụng đa dạng

Thiết kế mang lại hiệu quả chi phí, linh hoạt và mạnh mẽ giúp Xe vận chuyển tự động SSI trở thành một lựa chọn thú vị cho phạm vi áp dụng lớn:

  • Kết nối cơ sở sản xuất và kho hàng

  • Cung cấp cho nhân viên và máy móc các công cụ và thiết bị khác

  • Kết nối các dây chuyền sản xuất với nhau

  • Kết nối các tòa nhà

  • Xử lý sản phẩm đặc biệt tại các trung tâm logistics

  • Xử lý hàng trả về tại các trung tâm logistics

Hoạch định tuyến đường dễ dàng và không phức tạp. Ngoài ra, có thể bổ sung công tắc và thiết bị nâng vào các đoạn thẳng và đường cong. Các thành phần này đảm bảo hệ thống luôn linh hoạt và có thể mở rộng.

[---Error_NoJavascript---]