Hấp dẫn nổi bật

Điều này cũng mang lại cho Xe vận chuyển tự động SSI đặc điểm hấp dẫn nổi bật:

  • Không cần hệ thống điều khiển trung tâm

  • Không cần đi dây điện trên tuyến đường

  • Thiết kế mạnh mẽ với chi phí bảo dưỡng thấp

  • Chạy thử không phức tạp với yêu cầu đào tạo tối thiểu

  • Thông số đích đến đơn giản bằng thẻ mã vạch

  • Dễ sử dụng và dễ thay đổi cách bố trí

Hiệu suất của hệ thống Xe vận chuyển tự động SSI có thể được điều chỉnh nhanh chóng và dễ dàng để phù hợp với yêu cầu của bạn. Bạn có thể tăng hoặc giảm hiệu suất của hệ thống bằng cách thêm hoặc bỏ bớt xe.

[---Error_NoJavascript---]