Hệ thống chuyên chở hạng nhẹ theo mô đun FT+

FT+ là hệ thống chuyên nhở hạng nhẹ theo mô đun lớn nhất thế giới và bao gồm hoàn toàn các thành phần mô-đun và có thể trang bị thêm. Hệ thống này được phát triển phù hợp với các tiêu chí về kinh tế khắt khe nhất. Chúng tôi không thỏa hiệp về khả năng kiểm soát công suất khối lượng linh hoạt, độ bền cao, hiệu suất, tính đa dạng về các chi tiết hao mòn và thiết kế theo mô-đun. Hệ thống hầu như không có giới hạn nào khi được sử dụng cho tự động hóa kho hàng, sản xuất (kết nội trạm làm việc và kho hàng) cũng như tích hợp máy móc.

[---Error_NoJavascript---]