Sơ lược về lợi ích

  • Vận chuyển hiệu quả thùng chứa, thùng các-tông và khay: Trọng lượng tải từ 0,5 kg đến 25 kg/thùng

  • Độ linh hoạt cao nhờ có các bộ phận theo mô-đun, được chuẩn hóa

  • Có thể mở rộng hệ thống nếu cần

  • Các bộ phận phối hợp hoàn hảo

  • Ngoài thùng chứa tiêu chuẩn phổ biến, hệ thống cũng có thể vận chuyển thùng chứa tùy chỉnh

  • Theo dõi từng sản phẩm ngay cả khi không có mã vạch hoặc RFID

  • Phát ra tiếng ồn thấp

  • Có thể sử dụng các bộ phận của hệ thống chuyên chở thùng hàng trong phạm vi nhiệt độ từ -28°C đến +45°C

  • Bảo dưỡng dễ dàng

  • Phát triển và cập nhật các bộ phận liên tục