Sơ lược về lợi ích

 • Không cần hệ thống điều khiển trung tâm

 • Tiết kiệm 50% chi phí vận chuyển trong công ty

 • Vận chuyển dễ dàng mà không cần CNTT phức tạp

 • Thông số đích đến đơn giản bằng thẻ mã vạch

 • Khái niệm có thể thay đổi và mở rộng

 • Có thể thay đổi cách bố trí mà không gặp vấn đề

 • Không cần đi dây điện trên tuyến đường

 • Không cần các bộ phận hơi trong hệ thống

 • Tất cả bộ phận được cấp điện qua ổ cắm 1 pha 110-240V tiêu chuẩn

 • Chi phí thấp

 • Thiết kế mạnh mẽ với chi phí bảo dưỡng thấp

 • Chạy thử không phức tạp với yêu cầu đào tạo tối thiểu, số lần bảo dưỡng cực thấp

[---Error_NoJavascript---]