Bốn mục tiêu đạt được với ergonomics@work!®

Với ergonomics@work!®, SSI SCHAEFER theo đuổi bốn mục tiêu trong nhiều nhóm sản phẩm:

  • Vận chuyển tải chỉ theo chiều ngang hoặc xuống dưới theo trọng lực. Quá trình này mang tính công thái học và bảo vệ cả phần sau và các khớp nối.

  • Tránh thao tác vận chuyển không cần thiết. Trạm làm việc được thiết kế quanh nhân viên. Giảm thiểu chuyển động có thể giảm thời gian cho các bước riêng lẻ và tăng hiệu quả.

  • Trạm làm việc được thiết kế với chỉ dẫn người dùng đơn giản. Điều này tập trung sự chú ý của nhân viên vào từng bước riêng lẻ. Bổ sung cảm biến ánh sáng và hệ thống dựa trên phần mềm giúp cải thiện chất lượng.

  • Thiết kế và vật liệu được chọn để tăng cường sự tập trung, cho phép di chuyển tự do và ngăn thương tích. Chúng tôi hoàn thiện các thành phần riêng lẻ nếu cần và sản xuất các bề mặt tiếp xúc từ gỗ.

Trạm làm việc Bốc xếp đến toa hàng là một trong nhiều ví dụ điển hình về việc triển khai thành công các mục tiêu này. Thiết kế công thái học mang lại sự cải thiện chất lượng lên tới 300%.

[---Error_NoJavascript---]