Danh mục sản phẩm đa dạng cho trạm làm việc công thái học

  • Nhiều hệ thống bàn và mặt bàn cùng với bàn nâng

  • Ghế làm việc

  • Ghế làm việc theo mô-đun, cụm lắp ráp hệ thống, hệ thống tường phía sau, thùng chứa có bánh lăn

  • Thùng chứa (khớp với hệ thống bàn)

  • Phụ kiện ESD

  • Phần mềm E-Pick

  • pick@work [link: Bốc xếp thủ công].

  • Hệ thống vận chuyển cho thùng chứa và thùng các-tông như WEASEL®  hoặc Xe vận chuyển tự động SSI [link: Xe vận chuyển tự động SSI]

  • Xe nâng lưu kho LOGIMAT®

  • Hệ thống băng chuyền không có tiếng ồn FT-SLC

[---Error_NoJavascript---]