Sơ lược về lợi ích

  • Giao diện người-máy móc được tối ưu hóa theo công thái học

  • Bàn nâng cắt loại bỏ quá trình nâng tại trạm làm việc

  • Hàng hóa được phân phối trực tiếp đến trạm làm việc trên pallet

  • Sử dụng thảm đặc biệt tại trạm làm việc đứng để giảm mệt mỏi

  • Bố trí hàng hóa và thùng chứa lưu kho theo dạng hình học trong khoảng cách gần nhất có thể

  • Quá trình quản lý rác thải tinh vi (chu kỳ loại bỏ) để thải bỏ thùng các-tông (băng chuyền các-tông), nhựa và rác thải chung (thùng chứa rác thải tích hợp)

  • Luồng vật liệu theo hướng trọng lực nhất quán.

  • Hỗ trợ phần mềm trực quan cho quy trình lưu kho qua menu thích hợp với màn hình đồ họa

  • Triển khai chức năng bổ sung: lưu kho hàng trả lại cho thị trường dược phẩm

[---Error_NoJavascript---]