Khái niệm ergonomics@work!® cho năng suất cao hơn

Mặc dù có công nghệ nhưng con người vẫn là một yếu tố thiết yếu và kinh tế khi thực hiện các hoạt động bốc xếp. Mỗi khi mọi người làm việc với các hệ thống này, SSI SCHAEFER nỗ lực cung cấp các trạm làm việc được tối ưu về mặt công thái học nhất. Điều này đã hình thành nên khái niệm ergonomics@work!®. Ví dụ: hệ thống bốc xếp bán tự động từ SSI SCHAEFER tập trung vào các bề mặt tiếp xúc thân thiện khi chạm vào và dễ sử dụng.

[---Error_NoJavascript---]