[---Image_alt---] Schäfer Orbiter System [DAM:IMAGE:EN:1073]

Functions

Các lệnh điều hướng đến hệ thống Schaefer Orbiter® được truyền qua điều khiển từ xa. Bản thân quỹ đạo cũng rất dễ vận hành nhờ các hướng dẫn hiển thị dưới dạng hình ảnh logic và dễ hiểu. Các nút chức năng cho phép người dùng chuyển kênh vô tuyến hoặc xem tình trạng pin chẳng hạn. Hệ thống này được thiết kế để dành cho nhà kho có yêu cầu khắt khe. Khi đơn hàng được hoàn thành, thiết bị luân chuyển tự động trở lại trạm đón.

[---Error_NoJavascript---]