Phụ kiện đa dạng

Ngoài cấu trúc thép vững chắc, SSI SCHAEFER còn cung cấp các nền tảng lưu kho [link: Giá nâng và thiết kế lưu kho], cầu thang, thiết bị an toàn, cùng các máy lấy hàng và hệ thống chuyên chở. Tất cả thành phần đều được lắp đặt trong nhà và đảm bảo thiết lập tương thích hoàn toàn với kho hàng trên cao cụ thể của bạn. Thêm vào đó, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ bổ trợ cho nhà kho ví dụ như mái và lót trần như một phần của gói sản phẩm trọn gói và hoàn thiện.

[---Error_NoJavascript---]