Mobile Racking System ESX

Sơ lược về lợi ích

  • Tăng sức chứa lưu kho lên đến 90%

  • Thiết kế dạng mô-đun

  • Giảm chi phí cơ sở và chi phí vận hành thông qua việc sử dụng tối đa diện tích lưu kho (sử dụng hơn 80% diện tích bề mặt)

  • Sử dụng năng lượng hiệu quả

  • Tiếp cận trực tiếp vị trí để pallet để tránh việc xếp lại vị trí không cần thiết và mất thời gian

  • Lượng hàng tải lớn nhờ chiến lược lưu kho thông minh

  • Phù hợp khi sử dụng trong các kho hàng làm lạnh sâu

  • Thiết kế chống động đất

[---Error_NoJavascript---]