Warehouse machine Schäfer Lift&Run in combination with channel storage system

Sơ lược về lợi ích

  • Lưu kho pallet hiệu quả trong các hệ thống kênh lưu kho với phương tiện kênh linh hoạt (đặc biệt phù hợp với ngành công nghiệp đồ uống)

  • Sử dụng nhiều thiết bị bên trên nhau: Gấp bội hiệu suất luân chuyển mà không để mất không gian lưu kho

  • Trung tâm tích hợp cho phép luồng hàng hóa đến và đi được liên kết

  • Bố trí có thể mở rộng để đáp ứng nhu cầu cụ thể của khách hàng

  • Hiệu quả năng lượng nhờ khối lượng thấp và hệ thống di chuyển hiệu quả

[---Error_NoJavascript---]