Storage and Retrieval Machine Exyz

Thiết kế silo được chứng minh

Hệ thống giá bao gồm nhiều thiết kế đa dạng. Có rất nhiều thiết kế kết hợp giữa các kho hàng trên cao hoàn toàn tự động với thiết kế silo và các hệ thống giá được tiếp cận thủ công. Chúng tôi phân biệt giữa hệ thống kho hàng được thiết lập trong sảnh (nội bộ) với hệ thống silo. Với thiết kế silo, bản thân các giá hàng được dùng làm cấu trúc nâng đỡ cho mái nhà và xà ngang, do đó không cần thiết phải xây một mái vòm riêng.
Sự chú tâm đến chi tiết và tính chính xác cũng như các công nghệ tinh chuẩn của SSI SCHAEFER khiến chúng tôi trở thành một trong số ít các nhà cung cấp hệ thống giá hàng tự thống có thể vận hành pallet silo với độ cao vượt mức 40 mét. Tạo lợi thế tiết kiệm không gian vượt trội nhờ cấu trúc gọn nhẹ, hệ thống vận hành nhanh chóng nhờ thời gian thiết lập ngắn, và phí vận hành thấp. Kho hàng trên cao với thiết kế silo là giải pháp thay thế tuyệt hảo cho các kiến trúc cao hơn 20 mét.

[---Error_NoJavascript---]