schwab_pallet_racking.tif

Lưu kho pallet/phương tiện chở tải cỡ lớn

Lưu kho pallet/phương tiện chở tải cỡ lớn

  • Giá đỡ pallet: chất lượng cao, linh hoạt và mạnh mẽ

  • Giá đỡ có thể di chuyển là hệ thống kệ giá linh hoạt dành cho tải trọng nặng đặc biệt

  • Giá lưu chuyển cơ động pallet cung cấp phương tiện lưu kho thông minh theo quy tắc FIFO

  • Hệ thống kênh lưu kho rất lý tưởng cho phạm vi mặt hàng nhỏ với khối lượng lớn

  • Kho hàng trên cao cung cấp nhiều không gian lưu kho hơn nữa và việc sử dụng không gian tối ưu

  • Các máy lấy hàng (SRM) và hệ thống chuyên chở cho pallet hỗ trợ việc xử lý hoàn toàn tự động

[---Error_NoJavascript---]