Sơ lược về lợi ích

  • Sử dụng không gian tối ưu

  • Công tác lập kế hoạch, tư vấn, thiết kế kỹ thuật và lắp đặt từ một nhà cung cấp duy nhất

  • Nhiều năm kinh nghiệm xử lý các dự án khác nhau

  • Hệ thống giá đỡ đa dạng

  • Thiết kế có thể mở rộng dễ dàng

  • Lắp đặt nhanh chóng nhờ có mối nối cắm và vặn tối ưu, không cần hàn

  • Có thể áp dụng hệ thống đa cấp

  • Khi cần: Kết nối với hệ thống băng chuyền SSI SCHAEFER

  • Phạm vi linh kiện và phụ kiện đi kèm đa dạng

[---Error_NoJavascript---]