Modular Shelving Systems

Sơ lược về lợi ích

  • Không gian/khu vực lưu kho tối ưu

  • Giải pháp nâng cao hiệu quả

  • Thiết kế theo mô đun, chất lượng và độ linh hoạt cao

  • Dòng sản phẩm đa dạng bao gồm cả hệ thống thủ công, bán tự động và hoàn toàn tự động

  • Phụ kiện đa dạng

  • Tiết kiệm - vì sản phẩm xứng đáng với số tiền bỏ ra

  • Giải pháp độc đáo và đột phá thông qua việc kết hợp cả hệ thống chuẩn hóa và các thành phần khác

  • Hình thức lưu kho/phương tiện chở tải, máy lấy hàng và hệ thống chuyên chở phù hợp cho yêu cầu cụ thể của bạn

  • Kinh nghiệm phong phú và chuyên môn toàn diện

[---Error_NoJavascript---]