Đóng gói bằng máy

Việc đóng gói bảo vệ hàng hóa bán thành phẩm và thành phẩm trong quá trình vận chuyển từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng. Dù vậy việc đóng gói tối giản thường không đủ nên SSI SCHAEFER cung cấp giải pháp đảm bảo an toàn vận chuyển. Mỗi sản phẩm đóng gói được thiết kế cơ khí và tối ưu hóa theo yêu cầu của bạn.

CHI TIẾT
[---Image_alt---] Palettisation of filled workpiece carrier [DAM:IMAGE:VI:1122]

Đóng gói bằng máy

[---Image_alt---] Workpiece carrier made from PP for eight parts [DAM:IMAGE:VI:1119]

Miếng lót đúc áp lực

[---Image_alt---] Palettisation of filled workpiece carrier [DAM:IMAGE:VI:1122]

Miếng lót ép nóng

[---Image_alt---] ELB Cut & Weld [DAM:IMAGE:VI:1806]

Cắt và hàn

[---Image_alt---] LTF container as workpiece carrier, LTF 6270 [DAM:IMAGE:VI:1123]

Miếng chèn tùy chỉnh

Không có sẵn

CHÚNG TÔI LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIÚP BẠN

[---Error_NoJavascript---]