Đóng gói bằng máy

Việc đóng gói bảo vệ hàng hóa bán thành phẩm và thành phẩm trong quá trình vận chuyển từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng. Dù vậy việc đóng gói tối giản thường không đủ nên SSI SCHAEFER cung cấp giải pháp đảm bảo an toàn vận chuyển. Mỗi sản phẩm đóng gói được thiết kế cơ khí và tối ưu hóa theo yêu cầu của bạn.

CHI TIẾT
LTB Behälter.jpg

Miếng lót ép nóng

LTB container with custom made insert (milled baseplate with extruded pins)

Miếng chèn tùy chỉnh

Palettisation of filled workpiece carrier

Đóng gói bằng máy

Workpiece carrier made from PP for eight parts

Miếng lót đúc áp lực

ELB Cut & Weld

Cắt và hàn

Không có sẵn

CHÚNG TÔI LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIÚP BẠN