Sơ lược về lợi ích

  • Thích hợp cho việc xử lý đèn pha thủ công và tự động

  • Cố định sản phẩm ở vị trí chính xác nhất

  • Quy trình vuốt sâu chân không đặc biệt

  • Thiết kế đa dạng (PS, ABS, PP)

  • Giải pháp đóng gói hoàn chỉnh, toàn diện

  • Năng lực của nhà phát triển và nhà sản xuất

  • Chuyên môn toàn diện 

[---Error_NoJavascript---]