Vận chuyển các vật bán thành phẩm đã được chất lên khay chuyển hàng

Sơ lược về lợi ích

  • Đóng gói bằng máy với nhiều kích thước tùy chỉnh và được thiết kế riêng cho sản phẩm của bạn

  • Bảo vệ hàng hóa khỏi tác động bên ngoài trong quá trình vận chuyển và lưu kho

  • Các đơn vị hàng dễ dàng vận chuyển với các kích thước tiêu chuẩn

  • Giải pháp đóng gói bền vững cho môi trường thông qua việc tái sử dụng bao bì, giảm thiểu rác thải

  • Giảm chi phí cho loại bao bì dùng một lần

  • Hỗ trợ xử lý tự động hóa