Sơ lược về lợi ích:

  • Cấu trúc bền chắc và mạnh mẽ

  • Phần cạnh bao láng xung quanh hộp dễ dàng làm sạch

  • Các vách ngăn kín đảm bảo việc hộp được đóng đầy

  • Liếp chồng chắc chắn và phần đế phẳng đảm bảo an toàn cho việc xếp chồng hộp

  • Có sẵn nhiều kích cỡ và màu sắc đa dạng cho nhu cầu cụ thể của bạn

  • Vật liệu: polypropylene, polyethylene, dẫn xuất polypropylene hoặc kim loại dạng tấm 

  • Chuỗi phụ kiện đa dạng dành cho các thiết kế thùng chứa tùy chỉnh 

[---Error_NoJavascript---]