Sơ lược về lợi ích

  • Khay: với các loại thùng khác nhau cho cả việc xử lý thủ công lẫn xử lý tự động (vật liệu có thể tái chế hoàn toàn)

  • Giảm tiếng ồn khi sử dụng trên hệ thống chuyên chở

  • Thiết kế vững chắc

  • Thích hợp cho các công nghệ chạy bên dưới, gắp, và kéo thùng tự động

  • Vị trí dán mã vạch và nhãn RFID linh hoạt, được bảo vệ

[---Error_NoJavascript---]