Sơ lược về lợi ích

  • Cấu trúc bền chắc và mạnh mẽ

  • Các vách bên trong trơn láng giúp dễ vệ sinh

  • Có thể xếp chồng lên nhau với thiết kế khóa trong đảm bảo an toàn khi xếp

  • Lựa chọn phân khoang

  • Có sẵn nhiều loại kích thước khác nhau theo yêu cầu của bạn

  • Vật liệu: polypropylene, polyethylene, dẫn xuất polypropylene hoặc tấm kim loại 

  • Chuỗi phụ kiện đa dạng dành cho các thiết kế thùng chứa tùy chỉnh

[---Error_NoJavascript---]