Sơ lược về lợi ích

  • Được làm từ thép, polypropylene hoặc polystyrene

  • Phiên bản làm từ vật liệu dẫn điện theo yêu cầu

  • Có sẵn kích cỡ đa dạng cho các nhu cầu cụ thể của bạn

  • Phụ kiện đa dạng như các lựa chọn nhãn dán và phân vùng

  • Thiết kế để tương thích với các giá cố định của SSI SCHAEFER với chiều sâu từ 300 mm đến 600 mm 

[---Error_NoJavascript---]