Sơ lược về lợi ích

  • Dòng sản phẩm đa dạng (2.000 loại khác nhau, về cả thiết kế và kích thước) với phụ kiện phong phú

  • Giải pháp thực tế dành cho mọi cơ sở lưu kho và vận hành cũng như quá trình vận chuyển và chuyển hàng nội bộ và bên ngoài

  • Sản phẩm được sản xuất nội bộ, đảm bảo chuyên môn kỹ thuật vượt trội 

  • Sự kết hợp tối ưu giữa hộp chứa và hệ thống kệ giá

  • Phát triển các loại thùng theo yêu cầu cụ thể của khách hàng

  • Luôn sẵn có với thời gian chuyển hàng ngắn

  • Sức chứa lớn

[---Error_NoJavascript---]