Công nghệ tiên tiến

SCS tiêu chuẩn bao gồm bốn băng chuyền luân phiên, mỗi băng chuyền có đơn vị tải và dỡ tải tự động. Việc lưu kho với mật độ cao và tiết kiệm diện tích cho phép xử lý đến 6.000 thùng chứa đối với một hệ thống tiêu chuẩn gồm 4 băng chuyền.

Mỗi mô-đun hệ thống là một hệ thống tải mini tự động (AMS) dựa trên thùng chứa tiêu chuẩn. Các thùng chứa có sẵn được chế tạo nội bộ và có thể chia thành 8 khoang chứa khác nhau. Các thùng này cũng có sức chứa hàng với khối lượng lên đến 25 kg. Vị trí lưu kho có thể được tiếp cận với hệ thống nâng kèm thiết bị xử lý tải hàng hoàn toàn tự động.

Lộ trình băng chuyền theo chiều dọc và ngang đưa các thùng hàng từ vị trí lưu kho trong 4 dãy và chuyển chúng đến vòng lặp băng chuyền tích hợp của hệ thống luân chuyển. Vòng lặp này sẽ chuyển các thùng chứa đến vị trí lấy hàng. Việc tách biệt di chuyển kết quả sẽ tăng gấp đôi hiệu suất của riêng xe nâng so với các hệ thống intralogistics thông thường. Thêm vào đó, quy trình tái cung ứng có thể tích hợp trơn tru vào quy trình bốc xếp mà không làm giảm hiệu suất.

[---Error_NoJavascript---]