Chất lượng cao, chi phí thấp

Thiết kế tinh tế của SMC tập trung vào việc cung cấp giá trị lớn nhất cho khách hàng. Việc thống nhất sử dụng thép chất lượng cao đảm bảo niên hạn sử dụng dài với sự an toàn tuyệt đối trong khi vẫn giữ chi phí thấp. Thêm vào đó, cấu trúc dầm chéo mang lại khối lượng nhẹ, cơ động mà vẫn cho phép xử lý công suất khối lượng cao. Ngoài ra, bộ phận di chuyển với đường ray thép và dẫn động Omega được chứng minh có thiết kế đặc biệt cho khả năng sẵn sàng cao.

Vì hệ thống kiểm soát SMC đã được phát triển tại cơ sở nên có thể cấu hình hệ thống này để phù hợp với yêu cầu cụ thể của bạn, chẳng hạn như qua việc kết hợp tăng tốc và hoạt động phanh hãm. Là biện pháp thay thế cho phần mềm quản lý kho hàng WAMAS® của SSI SCHAEFER, SMC có thể được quản lý trực tiếp thông qua hệ thống Quản lý kho hàng mở rộng SAP.

[---Error_NoJavascript---]