farla_logimat.jpg

Giải pháp toàn diện cho mọi vấn đề từ kiểm soát đến phần mềm!

Hệ thống nâng lưu kho LOGIMAT® có thể được sử dụng như hệ thống tự động hoặc tích hợp trong một ứng dụng tự động. Hệ thống đi kèm PLC như một đặc điểm tiêu chuẩn. Mọi lựa chọn kiểm soát và phần mềm đều có thể được thiết lập theo yêu cầu riêng của bạn. Các hệ thống này được xây dựng dựa trên phần mềm WAMAS® từ SSI SCHAEFER được sử dụng trên toàn thế giới.

Từ kết nối đến hệ thống ERP ở cấp cao hơn đến quản lý hàng hóa và xử lý đơn hàng: Mọi dự án đều dựa trên giải pháp tiêu chuẩn rõ ràng và đáng tin cậy có thể thiết kế riêng một cách linh hoạt cho các quy trình logistics của bạn thông qua các bản mở rộng đơn giản. Hệ thống nâng được vận hành thông qua màn hình cảm ứng với giao diện người dùng nội bộ trực quan.

[---Error_NoJavascript---]