Hệ thống lưu kho linh hoạt với tích hợp tối đa

Cuby cung cấp khả năng sẵn sàng ở mức độ cao nhất với thành phần hệ thống thông minh hiệu suất cao. Hệ thống chuyên chở lưu kho bao gồm một giá đỡ, tối thiểu một máy nâng, và một xe chuyên chở cho từng cấp lưu kho. Hệ thống cũng bao gồm nền tảng bảo dưỡng (máy nâng, ca bin điều khiển, nền tảng tiếp cận) cùng với hệ thống điều khiển và phần mềm logistics WAMAS® của chúng tôi.

Bằng cách thiết kế hiệu suất của máy nâng và xe chuyên chở để phù hợp với hệ thống chuyên chở trong khu vực kho hàng và trạm làm việc từ hàng hóa đến con người được kết nối, hệ thống này cung cấp giải pháp hấp dẫn cho nhiều ứng dụng đa dạng trong nhiều ngành công nghiệp.

Các thành phần hệ thống có sự phối hợp hiệu quả và đảm bảo mang lại hiệu suất cao nhất với độ tin cậy tối đa. Đồng thời, bạn có thể hoàn toàn tự do thiết lập giao diện hệ thống giá đỡ theo nhu cầu của mình. Các thành phần của hệ thống cho phép bạn mở rộng linh hoạt cơ sở vật chất lên đến 36 cấp lưu kho.

[---Error_NoJavascript---]