SƠ BỘ

  • Các khái niệm hệ thống được điều chỉnh và mở rộng với việc sử dụng không gian và hiệu suất tuyệt vời

  • Xử lý ​​​​​​​an toàn nhiều loại thiết bị tải khác nhau, mỗi thiết bị có thể có tải trọng tới 50 kg

  • Kích thước vị trí lưu trữ có thể điều chỉnh động cho phép linh hoạt và tối đa hóa mật độ lưu trữ trong toàn bộ tuổi thọ của hệ thống

  • Thích hợp để sử dụng trong môi trường đóng băng

  • Tối đa hóa hiệu suất kỹ thuật và tùy chọn tích hợp với 3D-MATRIX Solution®

  • Nguồn cung cấp năng lượng sáng tạo cho xe vận chuyển sử dụng siêu tụ điện để đảm bảo hiệu suất năng lượng cao nhất

  • Truyền thông an toàn và hiệu suất cao sử dụng mạng LAN không dây công nghiệp của Siemens (IWLAN)

[---Error_NoJavascript---]