Sơ lược về lợi ích

  • Tiết kiệm đến 90 % không gian lưu kho so với giải pháp lưu kho cố định

  • Giảm thời gian di chuyển lên đến 70%

  • Xử lý hoàn toàn tự động với thiết kế công thái học phù hợp, nâng cao hiệu suất đến hơn 20%

  • Giải pháp toàn diện: từ phần cứng cho đến phần mềm cho đến khái niệm hậu mãi tinh tế