Sơ lược về lợi ích

  • Hiệu quả xử lý cao gấp đôi nhờ quy trình thao tác kép với số lần di chuyển tối thiểu

  • Phân trình tự tích hợp thông qua quá trình vận chuyển tách biệt giữa xe Navette và xe nâng

  • Thiết lập kho có thể tùy chỉnh nhờ số lượng và số lớp xe Navette có thể mở rộng, cấp di chuyển và cấp nâng lên đến độ cao 24m

  • Kết nối linh hoạt và tối ưu hóa kết nối với trạm làm việc qua giải pháp 3D-MATRIX Solution®

  • Xử lý và tiếp cận nhiều loại mục hàng trên một cấp di chuyển

  • Khoản đầu tư có thể sử dụng tin cậy nhờ các thành phần theo dạng mô-đun và tách biệt

  • Hệ thống lưu kho được chứng minh trên thị trường quốc tế với khả năng sẵn sàng tối đa

  • Hiệu quả năng lượng nhờ công nghệ chuyên chở đa cấp

[---Error_NoJavascript---]