Sơ lược về lợi ích

 • Kết hợp hệ thống phân loại và bốc xếp

 • Hệ thống bốc xếp từ hàng hóa tới con người (phát tiếng ồn thấp)

 • Sử dụng không gian tối ưu

 • Tăng hiệu quả đáng kể

 • Luồng vật liệu tối ưu, thời gian xử lý đơn hàng ngắn hơn

 • Hệ thống có tính động cao với số lượt thao tác tối thiểu

 • Bốc xếp không lỗi

 • Hiệu suất lưu và lấy hàng thống nhất bất kể cấp nạp đầy (> thao tác kép/giờ)

 • Xử lý hàng hóa nhẹ nhàng nhất

 • Tiêu thụ năng lượng thấp

 • Khả năng tích hợp và tương thích xuất sắc

 • Công nghệ lưu kho đổi mới với mật độ lưu kho cao hơn đáng kể

 • Quản lý tồn kho thời gian thực

 • Theo dõi ngày hết hạn

 • Dò tìm theo lô

 • Độ tin cậy và khả năng sẵn sàng cao nhất

[---Error_NoJavascript---]