Sơ lược về lợi ích

  • Hệ thống lưu kho hoàn toàn tự động cho thùng chứa và thùng các-tông

  • Tăng hiệu quả về mặt năng lượng và chi phí

  • Sử dụng hiệu quả không gian nhờ loại hình lưu kho có độ sâu kép

  • Kết cấu mô-đun rất mạnh mẽ

  • Công suất khối lượng cao nhờ lựa chọn thiết kế máy nâng kép

  • Mở rộng linh hoạt lên 40 cấp lưu kho

  • Bảo dưỡng hệ thống chuyên chở đơn giản và theo công thái học

[---Error_NoJavascript---]